Dopingregler

Som i alle andre sportsgrene skal vi indenfor bowlingspoten også være opmærksomme på dopingproblemet.
 
Alle sportsudøvere kan risikere at skulle dopingtestes.
 
Danmarks Bowling Forbunds dopingregler er således:
 
  • Ved doping forstås tilstedeværelsen i den menneskelige organisme af stoffer, der er forbudt i henhold til den Internationale Olympiske Komites liste over forbudte stoffer.
  • Brug af sådanne forbudte stoffer, tilstedeværelse af sådanne stoffer i urin- eller blodprøve, samt anvendelse af metoder til at ændre analyseresultatet af en urin- eller blodprøve er forbudt.
  • Ethvert medlem med licens under DBwF har pligt til at underkaste sig dopingkontrol, som alene kan udføres af Danmarks Idræts-Forbunds dopingkontroludvalg eller af organisationer m.v., som dopingkontroludvalget har indgået aftale med herom.
  • Dopingkontroludvalget fastsætter selv tid for kontrollen, der kan gennemføres såvel i forbindelse med træning som under konkurrence.
  • desuagtet, at alkohol ikke er på den forbudte liste, indskærper de internationale regelsæt, at det er forbudt at spille konkurrence, hvis man er under indflydelse af alkohol. Alkoholbestemmelse fra udåndingsluft og/eller blodprøve kan blive foretaget.
  • Danmarks Idræts-Forbunds generelle dopingregler indeholder en ajourført liste over de forbudte stoffer og den tilladte medicin. Dopingreglerne kan til enhver tid rekvireres på forbundskontoret.