Der trænes hele året, undtagen i juni og juli måned samt på helligdage.

Vi træner hos Grænsebowling, Harkærvej 13, 6340 Kruså.
 
Vi spiller uden bander og med op til 3 personer pr. bane.
 
Det er individuel fra barn til barn, hvornår de er klar til at bowle, men startalder er ca. 8-10 år. Du er meget velkomne til at kontakte vores ungdomsleder.
 
Ungdom træner ENTEN
mandag kl. 17.00 - 18.00
mandag kl. 20.00 - 21.00 
onsdag kl. 17.00 - 18.00
hvor vores ungdomstræner er til stede.
Det er dog også muligt at træne sammen med seniorerne, hvor der dog ikke er mulighed for individuel træning.
 
Senior træner ENTEN
mandag kl. 15.00 - 16.00
mandag kl. 20.00 - 21.00

 
Kontingent pr. måned (gældende fra august 2012):

Børn under 18 år

Eftermiddag

kr. 100,00

Børn under 18 år

Aften - efter kl. 17.00

kr. 120,00

Unge 18-25 år

Eftermiddag

kr. 120,00

Unge 18-25 år

Aften - efter kl. 17.00

kr. 150,00

Voksne o. 25 år

Eftermiddag

kr. 125,00

Voksne o. 25 år

Aften - efter kl. 17.00

kr. 200,00

 

 

 

PASSIVT MEDLEM

 

kr. 400,00

Gæstespiller pr. gang

 

kr. 50,00


Hvis du ikke kan komme til træning, så giv besked til seniorleder Svend Gundesen, tlf. 40 36 72 91. 
 
Hvis du i en længere periode (minimum en hel kalendermåned) ikke kan træne, så giv besked til klubbens  kasserer, Norman Rudbeck, tlf. 40 82 49 39, så du kan undgå at skulle betale kontingent. Det er vigtigt, at du giver besked senest sidste træningsdag måneden før.
 
Medlemmer må ikke være i restance med kontingent i mere end 1 måned.
 
Ønsker du at stoppe med licens, så kontakt seniorleder Svend Gundesen.
 
Hvis du ønsker at have licens og deltage i turneringer, men ikke ønsker at træne i klubben, skal du have passivt medlemsskab.

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens seniorleder.
 
 
FRITIDSPAS
 
Det er muligt at søge Aabenraa Kommune om fritidspas til hel eller delvis dækning af kontingent.
 
Fritidspas gives til børn fra 0. til 9. klasse og unge med tilknytning til SSP, der i fritiden af en økonomisk-, social- eller sundhedsmæssig årsag ikke er medlem af en kultur- eller fritidsforening.
 
Der ydes støtte på op til 100% af det fulde kontingent det første år, op til 50% af det fulde kontingent det andet år, og ingen støtte fra det tredje år. Der kan maksimalt støttes med kr. 1.000.
 
Læs mere på kommunens hjemmeside