BESTYRELSE

Formand: 
Heidi Schmidt Pedersen
Bovvej 39B, 6330 Padborg
Tlf. 51 64 38 32
heidibovif(a)gmail.com

Næstformand, seniorleder og halansvarlig (senior):
Svend Gundesen
Kolonisthusvej 4
6330 Padborg
Tlf. 40 36 72 91
holbergsgaard@hotmail.dk

Kasserer:

Norman Rudbeck
Skrænten 10, 6340 Kruså
Tlf. 40 82 49 39
 
 
Bestyrelsesmedlem, sekretær, ungdomsleder og halansvarlig (ungdom):
Erik Lind Pedersen
Bovvej 39B, 6330 Padborg
Tlf. 28 72 75 53

 

1. suppleant   Marianne Paysen
2. suppleant   Lene Kirkebak Ovesen (edb-ansvarlig)

Revisorer: Frank Madsen og Carsten Gydesen
Revisorsuppleant: Helge Hansen