Vejledning til dommere

1. Man møder senest 30 minutter før kampstart.
2. Papirerne/scoretavler uddeles til de forskellige hold.
3. Kontrollér for overtrådt på alle baner.
4. Indtast spillernavne f.eks. A-B-C på bane 1 og 1-2-3 på bane 2.
5. På kampstarttidspunktet startes 10 minutters opvarmning.
6. Efter opvarmningen bydes velkommen: 
     "På Jydsk Bowlings Unions vegne bydes velkommen til dagens puljerunde i Mix ... i Kruså. 
     I er nu underlagt de gældende spilleregler, dvs. ingen alkohol og ingen tobak.
     Husk at slukke jeres mobiltelefoner.
     Mit navn er ..., og jeg er dagens dommer.
     God kamp."
7. Hvis der er banefejl, så bed hallens ansatte om at rette fejlen.
8. Når kampene er færdigspillede eftertjekkes scoretavlerne og underskrives. Holdet beholder en genpart.
9. Spillerundens resultater indtastes hurtigst muligt på bowlingportalen.dk.
10. Husk at aflevere afregningsbilaget til kasseren, så der kan afregnes overfor forbundet.